Asertivita

Jenom pro připomenutí uvádím deset asertivních práv, o kterých jsme mluvili v pokračovacím kurzu

 

1.                Máš právo sama posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně a jejich důsledky  sama zodpovědná.

 

 2.                Máš právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující tvé chování.

  

3.                Máš právo posoudit, zda a nakolik jsi odpovědná za řešení problémů ostatních.

 

4.                Máš právo změnit názor.

 

5.                Máš právo dělat chyby a být za ně zodpovědná.

 

6.                Máš právo říci : „ Já nevím “.

 

7.                Máš právo být nezávislá na dobré vůli ostatních.

 

8.                Máš právo dělat nelogická rozhodnutí.

 

9.                Máš právo říci :  „ Já ti nerozumím “.

 

10.           Máš právo říci :  „ Je mi to jedno “.

 

 

Rubriky